Юридична компанія Юридична компанія Юридична компанія Юридична компанія Статті контакти legisvirtus
 
 
 
 
 
 
 
 
Нотаріус
 

 

Усні консультації БЕЗКОШТОВНО

Послуги, які надає юридична компанія «Легіс Віртус»

І. Державна реєстрація, перереєстрація суб`єктів підприємницької діяльності

 • Реєстрація юридичної особи:

 Реєстрація юридичної особи «під ключ»
- погодження назви компанії, резервування назви у ЄДР;
- підготовка всіх необхідних документів від засновника ( довіреність на представника, інші документи) необхідних для реєстрації підприємства;
- погодження з клієнтом всіх аспектів щодо створюваної ним компанії:
організаційно-правова форма, в тому числі модель управління керівні органи, розмежування повноважень, розмір статутного капіталу та порядок його формування, інші питання;
- підготовка проекту статуту, протоколу (рішення) про створення компанії та інших документів, необхідних для здійснення державної реєстрації товариства, погодження проектів документів з клієнтом;
- відкриття рахунків у банку (відкриття тимчасового рахунку для формування статутного капіталу);
- внесення в ЄДР відомостей про реєстрацію підприємства та керівника, реєстрація Статуту  юридичної особи, отримання свідоцтва про державну реєстрацію;
- подання необхідних документів та одержання довідки Управління Статистики;
- постановлення юридичної особи на облік в органах Державної податкової служби, Пенсійному фонді, фондах загальнообов’язкового державного соціального страхування;
- виготовлення печаток та штампів;
- вчинення інших дій, пов’язаних з державною реєстрацією підприємства.

 • Реєстрація юридичної особи «мінімум»:

- погодження назви компанії, резервування назви у ЄДР;
- підготовка проекту статуту, протоколу (рішення) про створення компанії та інших документів, необхідних для здійснення державної реєстрації;
- погодження проектів документів з клієнтом;
- внесення в ЄДР відомостей про реєстрацію юридичної особи та про керівника, реєстрація Статуту підприємства, отримання свідоцтва про державну реєстрацію.
2. Реєстрація Фізичної особи-підприємця (ФОП)
 Реєстрація фізичної особи суб’єкта підприємницької діяльності «під ключ»:
- підготовка всіх необхідних документів від засновника ( довіреність на представника, інші документи);
- внесення в ЄДР відомостей про ФО;
- отримання Свідоцтва;
- постановлення на облік в органах Державної податкової служби, Пенсійному фонді та інших фондах при потребі;
- виготовлення печатки.
* Реєстрація фізичної особи суб’єкта підприємницької діяльності «мінімум»:
- підготовка всіх необхідних документів від засновника ( довіреність на представника, інші документи);
- внесення в ЄДР відомостей про ФО;
- отримання свідоцтва.

 • Реєстрація змін:
 • Всі дії необхідні для проведення державної реєстрації змін в установчі документи (Статут, Свідоцтва, зміні адреси, виду економічної діяльності (КВЕД) тощо.)
 • Організація проведення та проведення зборів акціонерів.
 • Підготовка документації для участі підприємства в тендері.
 • Юридичний супровід ліквідації підприємства, банкрутства.

 

ІІ. Консультаційні послуги

 • Усні консультації та письмові консультації
 • З питань застосування норм національного законодавства, інші питання, які виникають в процесі господарської діяльності, підбір виписок законодавства з питань, які виникають в процесі господарської діяльності.
 • Моніторинг законодавства
 • Аналіз, та підбір нормативно-правових актів на замовлену тематику.

ІІІ. Складання документів:

 • Складання  господарських, цивільно-правових договорів, та інших угод.

- допомога при виборі оптимальної форми реалізації угоди з урахуванням максимальної правової захищеності при здійсненні угоди;
- експертиза і підготовка проектів усіх типів господарських договорів;
- участь у переговорах щодо укладення договорів;
- аудит договірного процесу, експертиза господарських договорів на відповідність нормативно-правовим актам України;
-  врегулювання спорів при укладенні договору.

 • Процесуальні документи:
 • позовні заяви;
 • клопотання;
 • претензії;
 • відзиви на позовні заяви;
 • та ін.
 • Внутрішні документи:
 •  накази;
 •  рішення;
 • колективний договір;
 •  правила внутрішнього розпорядку;
 • посадові інструкції.
 • Складання договорів купівлі-продажу цінних паперів:
 • юридичний супровід при укладенні договорів купівлі-продажу акцій, облігацій.
 • Забезпечення належного переходу  права власності на корпоративні права.
 • Підготовка документів для одержання ліцензій, патентів.
 • Організація та здійснення роботи з патентування торгової марки та фірмового найменування.

ІV. Супроводження угод:
- перевірка документів на відповідність чинному законодавству;
- присутність юриста при укладенні договору;
-  консультація клієнта про істотні умови договору та наслідки після його укладання;
- юридичний супровід при укладенні договорів з банками (в тому числі оскарження кредитних договорів).

V. Сімейний юрист:
- консультування щодо складання та безпосередня підготовка шлюбного договору (контракту);
- підготовка позовних заяв та захист інтересів клієнта в суді у справах з приводу розірвання шлюбу;
- поділу спільного сумісного майна;
- стягнення аліментів та визначення місця проживання неповнолітньої дитини;
- представлення інтересів клієнта в органах влади та місцевого самоврядування;
- роз’яснення юридичних наслідків та можливості призначення опікуном чи піклувальником, прав і обов’язків батьків і дітей, аліментні обов’язки тощо;
- консультація щодо порядку реєстрації актів громадянського стану (народження, смерть, одруження, розірвання шлюбу, зміна прізвища, імені, по батькові) тощо.

VI. Представлення інтересів в органах влади:

 • представлення інтересів клієнта в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах та організаціях різних форм власності з питань ведення господарської діяльності.

VII. Юридична програма "Страхувальник":

 • представлення інтересів в страхових компаніях з питань відшкодування страховки;
 • участь в судовому процесі в разі примусового стягнення страхового відшкодування.

VIII. Захист інтересів Клієнта в суді:

 • участь в судових процесах в усіх судових інстанціях.

 
IX. Супровід діяльності при здійсненні операцій з землею:

 • оформлення документів на право власності чи користування земельною ділянкою (державний акт, договір оренди земельної ділянки);
 • виготовлення та погодження у всіх необхідних інстанціях проекту землеустрою земельної ділянки;
 • зміна цільового призначення земельної ділянки.

Х. Реєстрація права власності на нерухоме майно (БТІ):

 • виготовлення Свідоцтва на право власності на нерухоме майно;
 • одержання Витягу з Єдиного реєстру прав власності на нерухоме майно, для укладення договорів купівлі-продажу, іпотеки (застави) нерухомого майна;
виготовлення інвентаризаційної справи (технічного паспорту).